Privacyverklaring

Als studievereniging Waltertje houden wij van de mooiste kiekjes en deze delen wij natuurlijk maar al te graag op onze Facebookpagina. Wanneer jij op een van onze feesten komt of deelneemt aan een van onze evenementen, kan het zo zijn dat je wordt gefotografeerd. In verband met de privacywetgeving moeten wij van jou weten of je op onze foto’s wil blijven staan. Ook willen wij persoonsgegevens aan derden kunnen verstrekken in gevallen waarin dat belangrijk is.

Ik geef (vink wel, kruis geen) toestemming aan Waltertje om foto’s van mij te maken en te verspreiden op hun sociale media accounts en het delen van persoonsgegevens aan derden mocht dat noodzakelijk geacht worden:

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Waltertje kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Waltertje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Waltertje verstrekt. Waltertje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam

– uw e-mailadres

– uw telefoonnummer

– uw adresgegevens

– uw rekeningnummer

WAAROM WALTERTJE GEGEVENS NODIG HEEFT
Waltertje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens is het voor Waltertje van belang om haar leden te kunnen informeren via een directere methode dan enkel de website.

HOE LANG WALTERTJE GEGEVENS BEWAART
Waltertje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zijn bij ons bekend tot maximaal twee jaar na uitschrijving. Bij een schriftelijk verzoek kunnen de gegevens ook eerder verwijderd worden, dit kan niet voordat het lidmaatschap is beëindigd.

DELEN MET ANDEREN
Waltertje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Waltertje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Waltertje gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
www.waltertje.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Waltertje te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Waltertje heeft hier geen invloed op. Waltertje heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@waltertje.nl. Waltertje zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Waltertje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Waltertje via info@waltertje.nl.